บางจากฯ ขอแจ้งปรับลดราคาน้ำมันขายปลีก เฉพาะกลุ่มเบนซิน ดังนี้
E85 S ปรับลด 20 สต.ต่อลิตร
E20 S ปรับลด 40 สต.ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 S ปรับลด 40 สต.ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 S ปรับลด 40 สต.ต่อลิตร
มีผลพรุ่งนี้ ตี 5 (5 ต.ค. 60 เวลา 5.00 น.)

ราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม. น้ำมันเชื้อเพลิง 5 สต.ต่อลิตร และ NGV 5 สต. ต่อ กก.