บางจากฯ ขอแจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกดังนี้
แก๊สโซฮอล์ 95 S ปรับขึ้น 60 สต.ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 S ปรับขึ้น 60 สต.ต่อลิตร
E20 S ปรับขึ้น 60 สต.ต่อลิตร
E85 S ปรับขึ้น 40 สต.ต่อลิตร
ไฮดีเซล S ปรับขึ้น 40 สต.ต่อลิตร
ไฮพรีเมียม ดีเซล S ปรับขึ้น 40 สต.ต่อลิตร
มีผลพรุ่งนี้ ตี 5 (2 ส.ค. 60 เวลา 5.00 น.)

ราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม. น้ำมันเชื้อเพลิง 5 สต.ต่อลิตร และ NGV 5 สต. ต่อ กก.