บางจากฯ ขอแจ้งปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกดังนี้
แก๊สโซฮอล์ 95 S ปรับลด 30 สต. ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 S ปรับลด 30 สต. ต่อลิตร
E20 S ปรับลด 30 สต. ต่อลิตร
E85 S คงเดิม
ไฮดีเซล S ปรับลด 30 สต. ต่อลิตร
ไฮพรีเมียมดีเซล S ปรับลด 30 สต. ต่อลิตร
มีผลพรุ่งนี้ ตี 5 (10 มิ.ย. 60 เวลา 5.00 น.)

ราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม. น้ำมันเชื้อเพลิง 5 สต. ต่อลิตร และ NGV 5 สต. ต่อ กก.