เฉพาะศูนย์บริการ Versus ทั้ง 6 สาขานะครับ    emo36