ข่าว

แสดงกระทู้

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูกระทู้ทั้งหมดสมาชิกนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเห็นเฉพาะกระทู้ในพื้นที่ที่คุณเข้าถึงในขณะนี้


แสดงหัวข้อ - joby

หน้า: [1]
1
บางจากฯ ขอแจ้งปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกดังนี้
แก๊สโซฮอล์ 95 S ปรับลด 40 สต. ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 S ปรับลด 40 สต. ต่อลิตร
E20 S ปรับลด 40 สต. ต่อลิตร
E85 S ปรับลด 20 สต. ต่อลิตร
ไฮดีเซล S ปรับลด 40 สต. ต่อลิตร
ไฮพรีเมียม ดีเซล S ปรับลด 40 สต. ต่อลิตร
มีผลพรุ่งนี้ ตี 5 (8 ธ.ค. 60 เวลา 5.00 น.)

ราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม. น้ำมันเชื้อเพลิง 5 สต.ต่อลิตร และ NGV 5 สต. ต่อ กก.

2
บางจากฯ ขอแจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกดังนี้
แก๊สโซฮอล์ 95 S ปรับขึ้น 60 สต. ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 S ปรับขึ้น 60 สต. ต่อลิตร
E20 S ปรับขึ้น 60 สต. ต่อลิตร
E85 S ปรับขึ้น 40 สต. ต่อลิตร
ไฮดีเซล S ไม่เปลี่ยนแปลง
ไฮพรีเมียม ดีเซล S ไม่เปลี่ยนแปลง
มีผลพรุ่งนี้ ตี 5 (8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 5.00 น.)


3


บางจากฯ ขอแจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกดังนี้
แก๊สโซฮอล์ 95 S ปรับขึ้น 60 สต. ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 S ปรับขึ้น 60 สต. ต่อลิตร
E20 S ปรับขึ้น 60 สต. ต่อลิตร
E85 S ปรับขึ้น 40 สต. ต่อลิตร
ไฮดีเซล S ปรับขึ้น 60 สต. ต่อลิตร
ไฮพรีเมียม ดีเซล S ปรับขึ้น 60 สต. ต่อลิตร
มีผลพรุ่งนี้ ตี 5 (3 พ.ย. 60 เวลา 5.00 น.)

4
บางจากฯ ขอแจ้งปรับลดราคาน้ำมันขายปลีก เฉพาะกลุ่มเบนซิน ดังนี้
E85 S ปรับลด 20 สต.ต่อลิตร
E20 S ปรับลด 40 สต.ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 S ปรับลด 40 สต.ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 S ปรับลด 40 สต.ต่อลิตร
มีผลพรุ่งนี้ ตี 5 (5 ต.ค. 60 เวลา 5.00 น.)

ราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม. น้ำมันเชื้อเพลิง 5 สต.ต่อลิตร และ NGV 5 สต. ต่อ กก.


5
บางจากฯ ขอแจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกดังนี้
แก๊สโซฮอล์ 95 S ปรับขึ้น 40 สต. ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 S ปรับขึ้น 40 สต. ต่อลิตร
E20 S ปรับขึ้น 40 สต. ต่อลิตร
E85 S ปรับขึ้น 20 สต. ต่อลิตร
ไฮดีเซล S ปรับขึ้น 40 สต. ต่อลิตร
ไฮพรีเมียม ดีเซล S ปรับขึ้น 40 สต. ต่อลิตร
มีผลพรุ่งนี้ ตี 5 (29 ก.ย. 60 เวลา 5.00 น.)


6


บางจากฯ ขอแจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกดังนี้
แก๊สโซฮอล์ 95 S ปรับขึ้น 30 สต.ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 S ปรับขึ้น 30 สต.ต่อลิตร
E20 S ปรับขึ้น 30 สต.ต่อลิตร
E85 S ไม่เปลี่ยนแปลง
ไฮดีเซล S ปรับขึ้น 50 สต.ต่อลิตร
ไฮพรีเมียม ดีเซล S ปรับขึ้น 50 สต.ต่อลิตร
มีผลพรุ่งนี้ ตี 5 (7 ก.ย. 60 เวลา 5.00 น.)

ราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม. น้ำมันเชื้อเพลิง 5 สต.ต่อลิตร และ NGV 5 สต. ต่อ กก.

7


บางจากฯ ขอแจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกดังนี้
แก๊สโซฮอล์ 95 S ปรับขึ้น 60 สต.ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 S ปรับขึ้น 60 สต.ต่อลิตร
E20 S ปรับขึ้น 60 สต.ต่อลิตร
E85 S ปรับขึ้น 40 สต.ต่อลิตร
ไฮดีเซล S ปรับขึ้น 40 สต.ต่อลิตร
ไฮพรีเมียม ดีเซล S ปรับขึ้น 40 สต.ต่อลิตร
มีผลพรุ่งนี้ ตี 5 (2 ส.ค. 60 เวลา 5.00 น.)

ราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม. น้ำมันเชื้อเพลิง 5 สต.ต่อลิตร และ NGV 5 สต. ต่อ กก.

8


บางจากฯ ขอแจ้งปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกดังนี้
แก๊สโซฮอล์ 95 S ปรับลด 50 สต. ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 S ปรับลด 50 สต. ต่อลิตร
E20 S ปรับลด 50 สต. ต่อลิตร
E85 S ปรับลด 30 สต. ต่อลิตร
ไฮดีเซล S ปรับลด 40 สต. ต่อลิตร
ไฮพรีเมียมดีเซล S ปรับลด 40 สต. ต่อลิตร
มีผลพรุ่งนี้ ตี 5 (24 มิ.ย. 60 เวลา 5.00 น.)

ราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม. น้ำมันเชื้อเพลิง 5 สต. ต่อลิตร และ NGV 5 สต. ต่อ กก.

9


บางจากฯ ขอแจ้งปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกดังนี้
แก๊สโซฮอล์ 95 S ปรับลด 40 สต. ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 S ปรับลด 40 สต. ต่อลิตร
E20 S ปรับลด 40 สต. ต่อลิตร
E85 S ปรับลด 20 สต. ต่อลิตร
ไฮดีเซล S ปรับลด 40 สต. ต่อลิตร
ไฮพรีเมียมดีเซล S ปรับลด 40 สต. ต่อลิตร
มีผลพรุ่งนี้ ตี 5 (16 มิ.ย. 60 เวลา 5.00 น.)

ส่วน NGV ปรับลด 2 สต.ต่อ กก. มีผล 16 มิ.ย. 60 เวลา 0.00 น.
ราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม. น้ำมันเชื้อเพลิง 5 สต. ต่อลิตร และ NGV 5 สต. ต่อ กก.

10บางจากฯ ขอแจ้งปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกดังนี้
แก๊สโซฮอล์ 95 S ปรับลด 30 สต. ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 S ปรับลด 30 สต. ต่อลิตร
E20 S ปรับลด 30 สต. ต่อลิตร
E85 S คงเดิม
ไฮดีเซล S ปรับลด 30 สต. ต่อลิตร
ไฮพรีเมียมดีเซล S ปรับลด 30 สต. ต่อลิตร
มีผลพรุ่งนี้ ตี 5 (10 มิ.ย. 60 เวลา 5.00 น.)

ราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม. น้ำมันเชื้อเพลิง 5 สต. ต่อลิตร และ NGV 5 สต. ต่อ กก.

11


บางจากฯ ขอแจ้งปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกดังนี้
แก๊สโซฮอล์ 95 S ปรับลด 50 สต. ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 S ปรับลด 50 สต. ต่อลิตร
E20 S ปรับลด 50 สต. ต่อลิตร
E85 S ปรับลด 30 สต. ต่อลิตร
ไฮดีเซล S ปรับลด 40 สต. ต่อลิตร
ไฮพรีเมียมดีเซล S ปรับลด 40 สต. ต่อลิตร
มีผลพรุ่งนี้ ตี 5 (31 พ.ค. 60 เวลา 5.00 น.)

หน้า: [1]