แสดงกระทู้

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูกระทู้ทั้งหมดสมาชิกนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเห็นเฉพาะกระทู้ในพื้นที่ที่คุณเข้าถึงในขณะนี้


แสดงหัวข้อ - joby

หน้า: [1] 2
1


บางจากฯ ขอแจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกดังนี้
แก๊สโซฮอล์ 95 S ปรับขึ้น 30 สต. ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 S ปรับขึ้น 30 สต. ต่อลิตร
E20 S ปรับขึ้น 30 สต. ต่อลิตร
E85 S ไม่เปลี่ยนแปลง
ไฮดีเซล S ปรับขึ้น 30 สต. ต่อลิตร
ไฮพรีเมียม ดีเซล S ปรับขึ้น 30 สต. ต่อลิตร
มีผลพรุ่งนี้ ตี 5 (29 มี.ค. 61 เวลา 5.00 น.)

ราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม. น้ำมันเชื้อเพลิง 5 สต.ต่อลิตร และ NGV 5 สต. ต่อ กก.

2


บางจากฯ ขอแจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกดังนี้
แก๊สโซฮอล์ 95 S ปรับขึ้น 40 สต. ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 S ปรับขึ้น 40 สต. ต่อลิตร
E20 S ปรับขึ้น 40 สต. ต่อลิตร
E85 S ปรับขึ้น 20 สต. ต่อลิตร
ไฮดีเซล S ปรับขึ้น 40 สต. ต่อลิตร
ไฮพรีเมียม ดีเซล S ปรับขึ้น 40 สต. ต่อลิตร
มีผลพรุ่งนี้ ตี 5 (22 มี.ค. 61 เวลา 5.00 น.)

ราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม. น้ำมันเชื้อเพลิง 5 สต.ต่อลิตร และ NGV 5 สต. ต่อ กก.

3


บางจากฯ ขอแจ้งปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกดังนี้
แก๊สโซฮอล์ 95 S ปรับลด 50 สต. ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 S ปรับลด 50 สต. ต่อลิตร
E20 S ปรับลด 50 สต. ต่อลิตร
E85 S ปรับลด 30 สต. ต่อลิตร
ไฮดีเซล S ปรับลด 50 สต. ต่อลิตร
ไฮพรีเมียม ดีเซล S ปรับลด 50 สต. ต่อลิตร
มีผลพรุ่งนี้ ตี 5 (6 มี.ค. 61 เวลา 5.00 น.)

ราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม. น้ำมันเชื้อเพลิง 5 สต.ต่อลิตร และ NGV 5 สต. ต่อ กก.

4


บางจากฯ ขอแจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกดังนี้
แก๊สโซฮอล์ 95 S ปรับขึ้น 30 สต. ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 S ปรับขึ้น 30 สต. ต่อลิตร
E20 S ปรับขึ้น 30 สต. ต่อลิตร
E85 S ไม่เปลี่ยนแปลง
ไฮดีเซล S ปรับขึ้น 40 สต. ต่อลิตร
ไฮพรีเมียม ดีเซล S ปรับขึ้น 40 สต. ต่อลิตร
มีผลพรุ่งนี้ ตี 5 (1 มี.ค. 61 เวลา 5.00 น.)

ราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม. น้ำมันเชื้อเพลิง 5 สต.ต่อลิตร และ NGV 5 สต. ต่อ กก.

5
บางจากฯ ขอแจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกดังนี้
แก๊สโซฮอล์ 95 S ปรับขึ้น 50 สต. ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 S ปรับขึ้น 50 สต. ต่อลิตร
E20 S ปรับขึ้น 50 สต. ต่อลิตร
E85 S ปรับขึ้น 30 สต. ต่อลิตร
ไฮดีเซล S ปรับขึ้น 50 สต. ต่อลิตร
ไฮพรีเมียม ดีเซล S ปรับขึ้น 50 สต. ต่อลิตร
มีผลพรุ่งนี้ ตี 5 (23 ก.พ. 61 เวลา 5.00 น.)

ราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม. น้ำมันเชื้อเพลิง 5 สต.ต่อลิตร และ NGV 5 สต. ต่อ กก.

6


บางจากฯ ขอแจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกดังนี้
แก๊สโซฮอล์ 95 S ปรับขึ้น 50 สต. ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 S ปรับขึ้น 50 สต. ต่อลิตร
E20 S ปรับขึ้น 50 สต. ต่อลิตร
E85 S ปรับขึ้น 30 สต. ต่อลิตร
ไฮดีเซล S คงเดิม
ไฮพรีเมียม ดีเซล S คงเดิม
มีผลพรุ่งนี้ ตี 5 (18 ม.ค. 61 เวลา 5.00 น.)

ราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม. น้ำมันเชื้อเพลิง 5 สต.ต่อลิตร และ NGV 5 สต. ต่อ กก.

ปล.เหมือนซ้ำเติม หวยก็แหลก น้ำมันขึ้นอีก

7
บางจากฯ ขอแจ้งปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกกลุ่มแก๊สโซฮอล์ดังนี้
แก๊สโซฮอล์ 95 S ปรับลด 30 สต. ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 S ปรับลด 30 สต. ต่อลิตร
E20 S ปรับลด 30 สต. ต่อลิตร
E85 S ปรับลด 20 สต. ต่อลิตร
ไฮดีเซล S ไม่เปลี่ยนแปลง
ไฮพรีเมียม ดีเซล S ไม่เปลี่ยนแปลง
มีผลพรุ่งนี้ ตี 5 (30 ธ.ค.60 เวลา 5.00 น.)

ราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม. น้ำมันเชื้อเพลิง 5 สต.ต่อลิตร และ NGV 5 สต. ต่อ กก.

8
บางจากฯ ขอแจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกดังนี้
แก๊สโซฮอล์ 95 S ปรับขึ้น 40 สต. ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 S ปรับขึ้น 40 สต. ต่อลิตร
E20 S ปรับขึ้น 40 สต. ต่อลิตร
E85 S ปรับขึ้น 20 สต. ต่อลิตร
ไฮดีเซล S ปรับขึ้น 40 สต. ต่อลิตร
ไฮพรีเมียม ดีเซล S ปรับขึ้น 40 สต. ต่อลิตร
มีผลพรุ่งนี้ ตี 5 (26 ธ.ค.60 เวลา 5.00 น.)

ราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม. น้ำมันเชื้อเพลิง 5 สต.ต่อลิตร และ NGV 5 สต. ต่อ กก

9
บางจากฯ ขอแจ้งปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกดังนี้
แก๊สโซฮอล์ 95 S ปรับลด 40 สต. ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 S ปรับลด 40 สต. ต่อลิตร
E20 S ปรับลด 40 สต. ต่อลิตร
E85 S ปรับลด 20 สต. ต่อลิตร
ไฮดีเซล S ปรับลด 40 สต. ต่อลิตร
ไฮพรีเมียม ดีเซล S ปรับลด 40 สต. ต่อลิตร
มีผลพรุ่งนี้ ตี 5 (8 ธ.ค. 60 เวลา 5.00 น.)

ราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม. น้ำมันเชื้อเพลิง 5 สต.ต่อลิตร และ NGV 5 สต. ต่อ กก.

10
บางจากฯ ขอแจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกดังนี้
แก๊สโซฮอล์ 95 S ปรับขึ้น 60 สต. ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 S ปรับขึ้น 60 สต. ต่อลิตร
E20 S ปรับขึ้น 60 สต. ต่อลิตร
E85 S ปรับขึ้น 40 สต. ต่อลิตร
ไฮดีเซล S ไม่เปลี่ยนแปลง
ไฮพรีเมียม ดีเซล S ไม่เปลี่ยนแปลง
มีผลพรุ่งนี้ ตี 5 (8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 5.00 น.)


11


บางจากฯ ขอแจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกดังนี้
แก๊สโซฮอล์ 95 S ปรับขึ้น 60 สต. ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 S ปรับขึ้น 60 สต. ต่อลิตร
E20 S ปรับขึ้น 60 สต. ต่อลิตร
E85 S ปรับขึ้น 40 สต. ต่อลิตร
ไฮดีเซล S ปรับขึ้น 60 สต. ต่อลิตร
ไฮพรีเมียม ดีเซล S ปรับขึ้น 60 สต. ต่อลิตร
มีผลพรุ่งนี้ ตี 5 (3 พ.ย. 60 เวลา 5.00 น.)

12
บางจากฯ ขอแจ้งปรับลดราคาน้ำมันขายปลีก เฉพาะกลุ่มเบนซิน ดังนี้
E85 S ปรับลด 20 สต.ต่อลิตร
E20 S ปรับลด 40 สต.ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 S ปรับลด 40 สต.ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 S ปรับลด 40 สต.ต่อลิตร
มีผลพรุ่งนี้ ตี 5 (5 ต.ค. 60 เวลา 5.00 น.)

ราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม. น้ำมันเชื้อเพลิง 5 สต.ต่อลิตร และ NGV 5 สต. ต่อ กก.


13
บางจากฯ ขอแจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกดังนี้
แก๊สโซฮอล์ 95 S ปรับขึ้น 40 สต. ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 S ปรับขึ้น 40 สต. ต่อลิตร
E20 S ปรับขึ้น 40 สต. ต่อลิตร
E85 S ปรับขึ้น 20 สต. ต่อลิตร
ไฮดีเซล S ปรับขึ้น 40 สต. ต่อลิตร
ไฮพรีเมียม ดีเซล S ปรับขึ้น 40 สต. ต่อลิตร
มีผลพรุ่งนี้ ตี 5 (29 ก.ย. 60 เวลา 5.00 น.)


14


บางจากฯ ขอแจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกดังนี้
แก๊สโซฮอล์ 95 S ปรับขึ้น 30 สต.ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 S ปรับขึ้น 30 สต.ต่อลิตร
E20 S ปรับขึ้น 30 สต.ต่อลิตร
E85 S ไม่เปลี่ยนแปลง
ไฮดีเซล S ปรับขึ้น 50 สต.ต่อลิตร
ไฮพรีเมียม ดีเซล S ปรับขึ้น 50 สต.ต่อลิตร
มีผลพรุ่งนี้ ตี 5 (7 ก.ย. 60 เวลา 5.00 น.)

ราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม. น้ำมันเชื้อเพลิง 5 สต.ต่อลิตร และ NGV 5 สต. ต่อ กก.

หน้า: [1] 2
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal